aid partners logo

New era boutique consultancy you were always looking for!

Strategické & Expanzní poradenství

Vlajková služba AID Partners. Stavíme na našich schopnostech v oblasti tržního průzkumu a kombinujeme na faktech založenou analýzu s expertní interpretací a poradenstvím. Relevantní strategie je klíčová, má-li být jakákoliv expanze úspěšná.

Zvyšte výkonnost vašeho podnikání pomocí vylepšení strategie a užívejte si pozitivní důsledky, které tento krok přináší. Dovolte nám stát se vašimi důvěryhodnými partnery v oblasti strategického a expanzního poradenství.

Náš pohled na poradenské služby

Validace podnikové strategie a strategického plánování

Expanze je naší skutečnou vášní, v této oblasti máme silnou a vysoce úspěšnou historii. Tyto projekty milujeme – nehledě na to, v jaké fází vaší expanzi se nacházíte:

Dle našich klientů jsou nejpopulárnějšími službami AID Partners pro expanzi vašeho podnikání:


Máte jakékoliv dotazy týkající se našich služeb nebo jejich cen? Kontaktujte nás skrze email, nebo navštivte naši Kontaktní stránku.