aid partners logo

New era boutique consultancy you were always looking for!

Tržní analýza & shrnutí

Klíčový základ pro jakoukoliv úspěšnou tržní strategii. Pro ty, kteří hledají skutečnou tržní analýzu v konkrétním odvětví, nehledě na to, zdali se jedná o celkové shrnutí nebo zdali je analýza úzce zaměřena, například na nové skupiny zákazníků nebo screening konkurence. Český nebo zahraniční trh. Komplexní data. Informace, trendy, navazující poradenství.

Tržní analýza v podání AID Partners

Obvyklý obsah tržní analýzy AID Partners

Konkrétní zaměření našich analýz a studií je založeno na vašich preferencích a potřebách… Naši klienti nás obvykle žádají o pokrytí následujících oblastí:

Vždy usilujeme o nalezení té nejefektivnější cesty, skrze kterou vám poskytneme data, které vy a vaše podnikání potřebuje.

Naše tržní analytické služby si můžete zvolit jako komplexní zpracování, které vám poskytne jednorázový přehled o situaci v poskytnutém období, nebo můžete spolu se svým podnikáním mít vždy aktuální informace, a to díky rozšíření tržní analýzy o službu Reporting & Monitoring, kde budete získávat týdenní nebo měsíční aktualizace (nahlédněte, prosíme, na stránku Reporting and Monitoring pro více informací).


Máte jakékoliv dotazy týkající se našich služeb nebo jejich cen? Kontaktujte nás skrze email, nebo navštivte naši Kontaktní stránku.